Behandlingstilbud

Senteret kan blant annet tilby:

Individuell fysioterapibehandling på rekvisisjon fra lege

Individuell trening under veiledning av erfaren fysioterapeut

Gruppetrening

Egentrening

Klatring

Pilates

Skigruppen Loddefjord idrettslag